Teams & Photos 2009
FRANCE 1 
Evgeniy ZorinTeam leader
Trafim LasyTeam leader
Jacques Darné 
Camille Freppel 
William Fujiwara 
Julien Moussou 
Gabriel Pallier 
  
FRANCE 2 
Bernardo da CostaTeam leader
Maksim ZhykhovichTeam leader
Armand Bernardi 
Clément Jambou 
Emmanuel Lecouturier 
Sébastien Miquel 
Jean Rax 
Nathan Skrzypczak 
Nikola Bjelogrlic
Anne Kalouguine
  
BELARUS 
Prof. Pavel MandrikOfficial
Prof. Barys ZadvornyOfficial
Prof. Youri SyroidJury
Mikhail HlushchankaTeam leader
Aleh Asavitski 
Tsimafei Khatkevich 
Aliaksandr Minets 
Yauheni Momatau 
Yaraslau Zadvorny 
Palina Salanevich 
Evgeny Kurilenko
  
RUSSIA 
Prof. Ilya ChistyakovJury
Maria ChistyakovaTeam leader
Bogdan Neterebskiy 
Konstantin Anisimov 
Mikhail Saravayskiy 
Vladislav Leontyev 
Kirill Panov 
  
BULGARIA 1 
Prof. Ivan Kostadinov TonovJury
Vesselin Zlatilov StamovTeam leader
Ludmil Ignatov PopovTeam leader
Evgeniya Valentinova Sotirova 
Katrina Vladimirova Evtimova 
Svetlin Valentinov Penkov 
Stanislav Zapryanov Manilov 
Daniel Kirchov Nikolov 
Borislav Atanasov Valkov
  
BULGARIA 2 
Prof. Chavdar Georgiev LozanovJury
Madlen Kirkor ChristovaTeam leader
Mladen Georgiev Valkov 
Polina Stoyanova Alexandrova 
Zhivko Nikolaev Zhechev 
Magdalena Krasimirova Markova 
Yoana Danielova Yordanova 
Georgina Veselinova Kostadinova